Psychomotorische kindertherapie

(PMKT) is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. Het gaat om kinderen/jongeren met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat zijn om op eigen kracht verder te gaan. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en zij speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. De therapeut heeft een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek en creatieve middelen.

Wanneer psychomotorische kindertherapie? een kind dat (dreigt) vast te lopen in zijn  ontwikkeling laat dit vaak zien in één of meerdere gedragskenmerken.
Bijvoorbeeld:
Sociaal/emotioneel gedrag; agressief /teruggetrokken gedrag
moeilijk contact maken, (faal)angst, negatief zelfbeeld
affect-regulatieproblemen (moeite met het beheersen van emoties).

Cognitief gedrag:
 aandacht;- motivatieproblemen, planningsproblemen, impulsiviteit; informatieverwerkingsproblemen.

Bewegingsgedrag:
 problemen met motorische basisvaardigheden,
onhandig/houterig bewegen; overbeweeglijkheid, passiviteit
gespannen manier van bewegen.

In geval van een verlieservaring / trauma is psychomotorische kindertherapie heilzaam. Zo ook voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben; kinderen die gepest zijn, hoogsensitieve kinderen; kinderen die zelf of wiens ouders (langdurig) ziek zijn geweest en daardoor onzeker zijn geworden.
Wellicht heeft u als ouder recent te horen gekregen dat uw kind ADHD heeft, maar wat nu? Ook met die vraag bent u welkom, zodat u ondersteund wordt hoe hiermee om te gaan in de dagelijkse praktijk.
Ingeborg werkte met kinderen in de jeugdhulpverlening en in het speciaal basisonderwijs. Zij werkte met kinderen (in de leeftijd van 2 tot 15 jaar) met een licht verstandelijke beperking; kinderen met PDD-NOS (autisme), ADHD, hoogsensitiviteit en gehechtheidsproblematiek.
Kenmerkend voor Ingeborg is dat zij werkt vanuit het vertrouwen dat elk mens een schat aan mogelijkheden met zich meedraagt. Deze wordt gedurende de therapie (her)ontdekt. Samenwerking met u als ouder is van wezenlijk belang, samenwerking met school of andere zorgverleners is van harte welkom.

Een psychomotorisch kindertherapeut is er voor kinderen  én hun ouders.

Vanaf 28 augustus 2017 wordt PMKT -na schooltijd- aangeboden in de speelzaal van de Jan Antonie Bijlooschool, Rodaristraat 31-33 te Rotterdam.

Klimklauterrek        Speelzaal PMKT JA Bijlooschool

JA Bijlooschool