Familieopstellingen

Het veld van familieopstellingen kent twee belangrijke grondleggers; ieder met een eigen visie en specifieke methodiek.  Wanneer  beide methodieken naast elkaar gelegd worden; kan als verschil worden genoemd dat Bert Hellinger zich richt op de (helende) ordening in het familiesysteem, dus in de omgeving van de cliënt. Franz Ruppert richt zich op de intrapsychische dynamiek van de persoon in relatie tot het ingebrachte thema. Hieronder een beschrijving van beide grondleggers:

Bert Hellinger ontdekte een natuurlijke ordening waardoor iemand zich goed voelt op de plek die hij/zij inneemt in het leven, bijvoorbeeld in een relatie, in het gezin of op het werk en in de samenleving. Door vele omstandigheden die generaties geleden kunnen zijn ontstaan, kan het zo zijn dat je het gevoel hebt er niet bij te horen, eenzaam zijn, dat er in je relaties zich (herhaaldelijk) dezelfde patronen voordoen; dat er vaak conflicten zijn, of een niet ter herleiden verdriet, angst of pijn. Familieopstellingen bieden inzicht in dit proces en daarmee wordt een eerste handreiking gegeven om anders om te gaan met de dingen.  Tijdens de opstelling vindt er een her-ordening plaats, die doorgaans ervaren wordt als een liefdevolle en  indrukwekkende wijze  van heling. Familieopstellingen kunnen in een workshop gegeven worden, waarbij mededeelnemers representant zijn; maar ook kunnen familieopstellingen gedaan worden in een individuele sessie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van knuffelbeesten of ander materiaal. Een individuele sessie is een prettige en veilige manier om kennis te maken met deze werkwijze.

Franz Ruppert geeft het werken met familieopstellingen een nieuwe dimensie. In de methodiek van Ruppert is overlapping met het werk van Hellinger, maar er zijn ook verschillen. Kenmerkend voor Ruppert’s methodiek is dat de vraagsteller direkt actief is in de opstelling, in tegenstelling tot de methode van  Hellinger, waar de vraagsteller de opstelling in zich opneemt door er naar te kijken, en op  belangrijke momenten wordt uitgenodigd in de opstelling.  Bij de Ruppertmethode wordt gewerkt met het verlangen van de vraagsteller; wat is jouw verlangen. Werken volgens Ruppert geeft de cliënt een grote mate van autonomie in de opstelling en deze werkwijze is onder andere geschikt wanneer er sprake is van trauma.

Zielslaag: Bert Hellinger spreekt van de zielslaag; Ruppert kiest er voor om het woord “ziel” niet te gebruiken binnen het systemisch werk.  Er is geen ontkenning van het zielsaspect bij Ruppert; het is slechts zijn keuze om deze term niet te hanteren.

Ingeborg heeft kennis en training gevolgd op het gebied van beide methodes. Zij streeft ernaar om de methode te gebruiken die op dat moment voor de betreffende cliënt het meest waardevol en zinvol lijkt te zijn. U kunt bij praktijk de Merel terecht voor een individuele sessie.