Agenda van praktijk de Merel

JA Bijlooschool                 Klimklauterrek
Ps
ychomotorische kindertherapie  op  woensdagmiddag (na schooltijd) in de Jan Antonie Bijlooschool; Rodaristraat 31-33, Rotterdam -Alexander. Welkom op afspraak! 

Publicatie in “Spiegelbeeld” (editie juli/aug.2016) over leven,
emoties en compassie. Link naar het artikel (zonder opmaak): Leven

FamilieopstellingenIndividuele sessie familieopstellingen
Tijdsduur: 1,5 uur; kosten: 75,- Euro. 
Locaties: centrum Djoj, Rotterdam  &  centrum Zenit, Alkmaar
Eerstvolgende mogelijkheid in Rotterdam: 3 juni 2019

Psychomotorische kindertherapie
Sessieduur: 55 minuten; kosten: 45,- Euro
Locatie: Rodaristraat 31-33, Rotterdam

Individuele sessie tekentherapie
Tijdsduur: 1 uur; kosten: 45,- Euro.
Locatie: centrum Djoj, Rotterdam

Aanmelden/informatie: ingeborg@praktijkdemerel.nl